robert-img-header

قانون اجرایی بازپرداخت پولEB-5

 ۲۱۶٫۶ (a) (1) – آیین دادرسی عمومی: درخواست حذف مبنای مشروط وضعیت مقیم دائم یک بیگانه که به موجب بند ۲۰۳ (ب) (۵) قانون به وی اقامت دائم مشروط داده شده است باید توسط کارآفرین بیگانه در فرم I-829، تحت عنوان Form I-829, Petition by Entrepreneur to Remove Conditions تنظیم و تقدیم شود. کارآفرین بیگانه باید فرم I-829 را ظرف مدت ۹۰ روز قبل از دومین سالگرد ورود او به ایالات متحده به عنوان یک مقیم دائم مشروط، تکمیل و ارائه کند. قبل از تسلیم و ثبت فرم I-829 باید هزینه خواسته شده طبق بند § ۱۰۳٫۷ (ب) (۱) از این فصل، به همراه اسناد و مدارک شرح داده شده در بند (الف) (۴) از این بخش نیز تحویل و مدارک مربوطه با دقت توسط شخص بیگانه امضا شود. به محض دریافت فرم I-829، وضعیت مشروط مقیم دائم بیگانه به طور خودکار، در صورت لزوم، تا زمان قید شده توسط مدیر در فرم درخواست تمدید می گردد. نام همسر و فرزندان کارآفرین باید در فرم درخواست ذکر شود تا شرایط مورد نظر حذف شود. فرزندانی که به سن بیست و یک سال رسیده اند و یا در طول مدت اقامت دائم مشروط ازدواج کرده اند و همسر سابق کارآفرین، که در طول مدت اقامت دائم مشروط از کارآفرین طلاق گرفته بود می توانند در فرم درخواست کارآفرین بیگانه نامشان قید شود و یا برای آنها درخواست جداگانه ای تسلیم شود.

1.415.398.4504+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *