robert-img-header

الزامات EB-5

شرح EB-5 VISAUSCIS Official

پنجمین دسته از ویزاهای ترجیحی مبتنی بر اشتغال که توسط کنگره در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد به مهاجرانی اختصاص دارد که به دنبال ورود به ایالات متحده برای سرمایه گذاری حداقل ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار یا ۵۰۰،۰۰۰ دلار در منطقه اشتغال هدفمند (targeted employment area) است که اقتصاد ایالات متحده را بهره مند خواهد ساخت و حداقل ۱۰ شغل تمام وقت را ایجاد خواهد کرد. دو راه برای سرمایه گذاری وجود دارد که شما می توانید در چارچوب آن در گروه EB-5 قرار گیرید و آنها عبارتند از: ۱) ایجاد یک شرکت تجاری یا ۲) سرمایه گذاری در یک تجارت مشکل.

معیارهای واجد شرایط بودن

گزینه ۱- شرکت تجاری جدید

برای داشتن شرایط لازم، شما باید:

 1. حداقل ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنید و یا در فرایند سرمایه گذاری این مبلغ قرار گیرید. اگر سرمایه گذاری شما در یک منطقه اشتغال هدفمند تعیین شده (که در زیر به تفصل بیان شده است) انجام شود حداقل میزان سرمایه گذاری لازم ۵۰۰،۰۰۰ دلار است.
 2. با عرضه کالا یا خدمات به بازار ایالات متحده به اقتصاد این کشور منفعت برسانند.
 3. برای حداقل ۱۰ کارگر آمریکایی  شغل تمام وقت ایجاد کند.

این شامل شهروندان آمریکایی، دارندگان گرین کارت (مقیم های دائم و قانونی) و افراد دیگری که  به طور قانونی اجازه کار در ایالات متحده را اخذ کرده اند، می باشد (اما این گروه شامل شما (مهاجر)، همسر شما، پسران یا دختران شما نمی شود).

 1. درگیر در مدیریت روزانه شرکت تجاری جدید باشید و یا به طور مستقیم آن را از طریق تدوین یک سیاست کاری – به عنوان مثال تحت عنوان مامور شرکت و یا عضو هیئت مدیره مدیریت کنید. منطقه اشتغال هدفمند (Targeted Employment Area) طبق قانون به عنوان “یک منطقه روستایی یا منطقه ای تلقی می‌شود که با درصد بالایی بیکاری معادل ۱۵۰ درصد متوسط ​​ملی مواجهه باشد.” برای جزئیات بیشتر بر روی بخش قوانین این وب سایت و بخش ۲۰۳ (ب) (۵) (B) از قانون مهاجرت ملیت (INA) کلیک کنید.

گزینه ۲ – تجارت مشکل

برای داشتن شرایط لازم، شما باید:

 1. به سرمایه گذاری در کسب و کاری بپردازید که به مدت حداقل دو سال وجود داشته است.
 2. به سرمایه گذاری در کسب و کاری بپردازید که متحمل زیان خالص، بر اساس اصول حسابداری به طور کلی پذیرفته شده، برای مدت ۱۲ تا ۲۴ ماه قبل از اینکه شما فرم  Form I-526 Immigrant Petition by an Alien Entrepreneur را تکمیل کنید، شده باشد.
 3. خسارت ۱۲ تا ۲۴ ماه باید حداقل برابر  ۲۰ درصد ارزش خالص کسب و کار قبل از شروع زیان باشد.
 4. تعداد مشاغل را در کمتر از سطح قبل از سرمایه گذاری برای یک دوره حداقل دو سال حفظ نمایید.
 5. درمدیریت روزانه تجارت مشکل درگیر و یا به طور مستقیم آن را از طریق تدوین سیاست های تجاری مدیریت نمایید.

برای مثال به عنوان مامور شرکت و یا عضو هیئت مدیره عمل کنید.

 1. همان الزامات سرمایه گذاری قانون سرمایه گداری در شرکت تجاری جدید در خصوص سرمایه گذاری در کسب و کار مشکل (۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار یا ۵۰۰،۰۰۰ دلار در یک منطقه اشتغال هدفمند) اعمال می شود.

گزینه ۳ – برنامه مرکز منطقه ای

برای داشتن شرایط لازم، شما باید:

 1. حداقل ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار یا ۵۰۰،۰۰۰ دلار دریک مرکز منطقه ای وابسته به شرکت تجاری جدید یا یک تجارت مشکل واقع در منطقه تحت پوشش USCIS سرمایه گذاری کنید. مراکز منطقه ای (Regional Centers) در زیر مفصل تر تعریف شده و مورد بحث قرار گرفته اند.
 2. حداقل ۱۰ شغل تمام وقت را به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق سرمایه گذاری ایجاد کنید. یک مرکزمنطقه ای (regional center) به عنوان یک واحد اقتصادی، دولتی یا خصوصی، تعریف می شود که با ترویج رشد اقتصادی، بهره وری منطقه ای بیشتر، اشتغال زایی، و افزایش سرمایه گذاری داخلی مرتبط است. سازمان دهندگان یک مرکز منطقه ای که به دنبال تعیین مرکز منطقه ای از سوی USCIS هستند باید پیشنهادی ارائه دهند که نشان دهد:
 3. چگونه مرکزمنطقه ای قصد دارد بر یک منطقه جغرافیایی درداخل ایالات متحده تمرکز نماید و توضیح دهدکه چگونه مرکزمنطقه ای به رشد اقتصادی موردنیاز در این منطقه خواهد رسید.
 4. که طرح تجاری مرکزمنطقه ای می تواند به عنوان یک مدل کسب و کار قابل دوام در برآورد و مفروضات معقول و معتبر برای شرایط بازار، هزینه های پروژه و جدول زمانی فعالیت، مورد اتکا قرار گیرد.
 5. چگونه درجزئیات قابل اثبات (استفاده ازمدلهای اقتصادی دربرخی موارد) شغل هایی به طورمستقیم یا غیرمستقیم از طریق سرمایه گذاری مطابق با طرح تجاری مرکز منطقه ای ایجاد می شود.
 6. مقدار ومنبع سرمایه اختصاص یافته به پروژه وتلاشهای تبلیغاتی انجام شده وبرنامه ریزی شده برای پروژه کسب وکار.

فهرست کامل مراکز منطقه ای را درحال حاضر می توان در وب سایت USCIS مشاهده کرد.

لطفا توجه داشته باشید، منابع سرمایه گذاری ممکن است از هر منبع قانونی خارجی یا در ایالات متحده،  از جمله هدایا، وام و مهریه حاصل شده باشد. سرمایه گذاران مهاجر باید یک “الگوی فعالیت تجاری قانونی،” به طور معمول با ارائه اظهارنامه مالیاتی، پس انداز، مدارک سرمایه گذاری و کسب و کار تجاری نشاندهنده منبع قانونی وجوه ارایه دهند.

وجوه استقراضی سرمایه گذاری تا زمانی به احراز شرایط کمک می کند که تحت حمایت وثیقه طولانی سرمایه تجاری ایالات متحده نباشد و وام دهنده بتواند منبع قانونی وجوه را اثبات کند.

ما درک می کنیم که وضعیت مالی شخصی هر سرمایه گذار و وضعیت مهاجرت وی منحصر به فرد است. بنابراین، توصیه می کنیم هر سرمایه گذار بالقوه در مورد وضعیت مالی خاص خود و درخواست ویزا سرمایه گذاری EB-5 مشورت نماید.

 

 

 

 

 

1.415.398.4504+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *