robert-img-header

حضور دکتر علیرضا عابدی از ۴ الی ۹ تیر در دفتر تهران

هموطنان عزیراز ۴ تیرماه ۱۳۹۳ الی ۹ تیر دکتر علیرضا عابدی در دفتر تهران برای راهنمایی و مشاوره در زمینه گرین‌کارت و اقامت دائم آمریکا حضور خواهند داشت. برای هماهنگی زمان ملاقات لطفاْ درخواست‌های خود را به آدرس Abedi[at]lawabedi.com ارسال کنید.

حضور دکتر علیرضا عابدی از ۴ الی ۹ تیر در دفتر تهران

1.415.398.4504+