robert-img-header

ویزای EB-3 که به گرین کارت تبدیل می شود

من به عنوان وکیل متخصص مهاجرت ویزای EB3 را به شما پیشنهاد میکنم .

بهترین راه برای گرفتن گرین کارت آمریکا ( بعد از ویزای EB5 – 500 هزار دلار) این راه می باشد .

با ویزای EB3‌ شما و همسرتان از طریق کارفرمایی که به شما معرفی میشود گرین کارت آمریکا را میگیرید ، با تعهد یک سال کار از طرف شما . که بعد از آن می توانید در هر جای آمریکا با گرین کارت زندگی و کار کنید.

لیست کارها در دسته بندی unskilled worker  مانند : دستیار مدیر (assistant manager) ، سرپرست بخش (sift supervisor) ،مسئول صندوق (cash register) ، راننده تحویل (delivery driver) هستند.

میزان حقوق دریافتی معادل حقوق آمریکاست به این دلیل که وزارت کار حقوق شما را مشخص میکند و کمتر از حقوق دیگران نیست .

هزینه حق الوکالت یک جا پرداخت می شود ۱۰۰۰۰ دلار و ۴ مرحله ۷۵۰۰ دلار برای مراحل کار . اگر در هر مرحله جواب رد پذیرش بیاید از مبلغ ۷۵۰۰ دلار شما مقدار ۲۵۰۰ دلار کم شده و الباقی پول به شما برگردانده می شود .

1.415.398.4504+