robert-img-header

مفاهیم مرکز منطقه ای

  “برنامه مرکز منطقه ای” چیست و چرا چنین نامگذاری شده است؟

       برنامه مرکز منطقه ای جایگزین تازه تری از برنامه EB-5 اولیه است. نام آن از این شرط گرفته شده است که متقاضیان در “مرکز منطقه ای تعیین شده” سرمایه گذاری می کنند. هر چند به طور موقت، این برنامه برای سومین بار تمدید شده است و اکنون رایج ترین راه گرفتن ویزای EB-5 است. بسیار احتمال می رود که در پنج تا ده سال آینده، گنگره آمریکا رای گیری کند و آنرا دائمی کند.

این برنامه چه وقت و چرا ایجاد گردید؟

    برنامه مرکز منطقه ای EB-5 در سال ۱۹۹۳، یعنی فقط سه سال پس از برنامه اولیه، ارایه شد. این برنامه از اینرو طراحی گردید که خیلی زود عیان شد برنامه اولیه، به دلیل شرایط سخت و تشریفات پیچیده درخواست ویزا، نمی توانست سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. هدف از برنامه مرکز منطقه ای ارایه یک راه معقول، انعطاف پذیر و جذاب برای اقامت دایم در ایالات متحده آمریکا بود.

 کارکرد این برنامه چیست؟

    از متقاضی خواسته می شود ۰۰۰/۵۰۰ دلار – نه یک میلیون دلار – در یک “مرکز منطقه ای تعیین شده” سرمایه گذاری کند.

“مرکز منطقه ای تعیین شده” چیست؟

    یک مرکز منطقه ای ناحیه یا شرکت خصوصی است که USCIS به آن اجازه داده است سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. یک مرکز منطقه ای به عنوان یک واحد اقتصادی، اعم از دولتی یا خصوصی، تعریف شده است که روی یک منطقه جغرافیایی خاص تمرکز می نماید و “تلاش می کند رشد اقتصادی را ارتقا بخشد، بهره وری منطقه را تقویت کند و مشاغل جدیدی را بیافریند، و سرمایه گذاری داخلی را افزایش دهد.”

 آیا یک ناحیه یا شرکت خصوصی می تواند تبدیل به یک مرکز منطقه ای بشود؟

    چندین نوع متفاوت از “واحدهای اقتصادی” می توانند وضعیت مرکز منطقه ای داشته باشند از جمله دولت شهر یا یک شرکت خصوصی. یک شرکت توسعه تجاری اغلب از USCIS همکاری دولت منطقه ای را درخواست می کند.

 چگونه یک شرکت توسعه تجاری تبدیل به مرکز منطقه ای می شود؟

    شرکت توسعه تجاری باید به USCIS پیشنهاد ارایه دهد، و فرصت های سرمایه گذاری را که به اقتصاد منطقه کمک می کند ترسیم نماید، و کلیه شرایط لازم برای برنامه EB-5 را تامین نماید. اگر این درخواست تأیید شود، توسعه دهنده تجاری می تواند یک شرکت مختلط یا شرکت را تشکیل دهد و شروع به جذب سرمایه گذاران خارجی کند.

 بزرگترین تفاوت بین برنامه اولیه و برنامه مرکز منطقه ای چیست؟

    برنامه مرکز منطقه ای برآورده کردن هر یک از شرایط عمده را بسیار ساده تر کرده است. اما همانطور که اغلب به موکلین خود می گویم، بزرگترین تفاوت خود شرایط نیستند بلکه تفاوت در این است که چه کسی مسئول این است که اطمینان حاصل کند سرمایه گذاری این شرایط را تامین کرده است. در برنامه اولیه، سرمایه گذار فقط خود مسئول راه اندازی شرکت بود و می بایست به اداره مهاجرت آمریکا اثبات می کرد که شرایط لازم تامین شده اند. و، اگر شما شرایطی را که سرمایه گذار می بایست در قالب برنامه اولیه تامین می کرد می دانستید می توانید تصور کنید که چقدر این امر دشوار بوده است. برنامه مرکز منطقه ای حرکت اساسی از ویزای EB-5 اولیه ارایه کرد زیرا آن سرمایه گذار را مجبور نمی کرد این بار سنکین را به دوش بکشد.

شرایط عمده برای گرفتن ویزای EB-5 در قالب برنامه مرکز منطقه ای چیست؟

    همانطور که گفتم کلیه شرایط اصلی برنامه اولیه یا خیلی آسان شده اند یا کنار گذاشته شده اند.

 شرط “شرکت تجاری جدید” چه شده است؟

    حذف شده است! سرمایه گذار دیگر لازم نیست یک فعالیت تجاری جدید را از صفر آغاز کند. کافی است که سرمایه لازم در یک شرکت تجاری که بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ ایجاد شده است سرمایه گذاری کند.

 شرط اشتغال زایی چه شده است؟

    این یکی – هر چند به لحاظ فنی بخشی از برنامه مرکز منطقه ای را تشکیل می دهد – به میزان قابل ملاحظه ای تغییر داده شده است. در چارچوب برنامه ویزای اولیه، شرکت جدید می بایست خود ۱۰ شغل جدید ایجاد می کرد. این موضوع دیگر امروز مطرح نیست. کافی است که سرمایه گذاری به طور غیر مستقیم ۱۰ شغل ایجاد کند.

اشتغال زایی غیرمستقیم چگونه سنجیده می شود؟

    آمارهای افزایش مشاغل حرفه ای. کافی است نشان داده شود که سرمایه – که اندازه خاصی دارد در یک منطقه خاص و در یک صنف خاص- منجر به افزایش بهره وری می شود و به قدر کافی به اقتصاد منطقه ای کمک می کند به گونه ای که ۱۰ شغل احتمالا ایجاد می شود. این بدان معنی است که شرکت تجاری لازم نیست که مستقیما یک شغل جدید بیافریند. با وجود این، این بدان معنی نیست که سرمایه گذاری به اقتصاد محلی کمک نمی کند. بلکه معنی این سخن این است که نحوه ارزیابی این کمک بسیار معقول تر شده است.

 آیا شرط مدیریت فعال نیز بخشی از برنامه مرکز منطقه ای به شمار می رود؟

    بله، آن مشارکت در سیاست گذاری یا مدیریت را درخواست نمی کند. برنامه مرکز منطقه ای رسماً اجازه “سرمایه گذاری منفعل” را اجازه نمی دهد. اما یک شریک با مسئولیت محدود بودن – که هماهنگی مطلوب بین مراکز منطقه ای است – کافی است که این شرط را تامین نماید. حقیقت این است که شما نیازی ندارید نشان دهید نقش فعالی در مدیریت روزانه شرکت دارید. بنابراین، برنامه مرکز منطقه ای به شما اجازه می دهد فقط یک سرمایه گذار باشید و به یک شریک با مالکیت محدود و واجد حق رای تبدیل شویدُ، بی آنکه نیاز داشته باشید به طور همزمان مدیر تجاری نیز باشید.

آیا از شخص خواسته می شود در جایی زندگی کند که مرکز منطقه ای آنجا واقع شده است؟

    به هیچ وجه. برنامه مرکز منطقه ای به سرمایه گذاران و خانواده های آنان اجازه می دهد هر کجا که انتخاب کردند زندگی کنند صرف نظر از اینکه مرکز منطقه ای در کجا واقع شده باشد.

شرط “در معرض ریسک” به میزان زیادی ریسک درخواست از طریق برنامه اولیه را افزایش می داد. آیا برنامه مرکز منطقه ای هنوز ایجاب می کند دارائی هایی قبل از ملاحظه درخواست سرمایه گذار “در معرض ریسک” باشد؟

    بله، دارایی سرمایه گذار باید هنوز “در معرض ریسک” باشد. اما برنامه مرکز منطقه ای همچنین به متقاضی امکان می دهد با “به ودیعه گذاشتن” سرمایه خود این شرط را عملی سازد. ودیعه یک توافق حقوقی است که در آن دارایی شخص توسط ثالث امین – نوعا یک بانک – نگهداری می شود تا اینکه شرایط قرارداد عملی شود و در این مرحله طرف ثالث دارایی را به طرفی که در قرار داد مشخص شده است واگذار می کند.

 سیاستمداران آمریکایی چه احساسی در باره برنامه مرکز منطقه ای EB-5 دارند؟

سیاست مهاجرت یک موضوع بحث برانگیز در سیاست آمریکا است. هر برنامه و هر اصلاح پیشنهادی با مخالفت قوی برخی از جناح های سیاسی یا گروههای ذینفع مواجهه می شود. واقعیت این است که بخش عمده ای از سیاست مهاجرت ایالات متحده برای هیچکس تفاوتی ایجاد نمی کند. در حالیکه برنامه EB-5 اولیه منتقدان خود را داشت، و این امر به حق بود، برنامه مرکز منطقه ای یک استثنای قابل توجه از هر دو جهت است. بسیار در میان مردم طرفدار دارد – در حال حاضر در کنگره به اتفاق آرا مورد حمایت است – و آن هم به نفع شهروندان آمریکایی است و هم به نفع سرمایه گذاران خارجی. برنامه EB-5 فرصت های شغلی ایجاد می کند و اقتصاد را در بخش هایی که به آن نیاز زیادی هست احیا می کند و به سرمایه گذاران و خانواده های آنان اجازه می هد از کلیه منافع اقامت دائم در ایالات متحده برخوردار شوند.

1.415.398.4504+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *