robert-img-header

تاجر پیمانی و سرمایه گذار پیمانی

ویزاهای E بر مبنای معاهداتی صادر می شوند که برای ارتقای تجارت و سرمایه گذاری بین ایالات متحده آمریکا و امضاکنندگان معاهدات طراحی شده اند. افراد و شرکت ها از این کشورها می توانند ویزاهایی برای زندگی و کار در ایالات متحده آمریکا اخذ نمایند. این دو نوع ویزای E مجزا هستند: ویزای “تاجر پیمانی” E-1 و ویزای “سرمایه گذار پیمانی” E-2.

1.415.398.4504+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *