robert-img-header

مدیریت شرکت

ویزای L-1 نیز مانند ویزای F-1 برای اخذ گرین کارت طراحی نشده است. با وجود این، اخذ ویزای L-1 می تواند گام نخست در راه رسیدن به گرین کارت باشد، البته با این فرض که همه عوامل دیگر کار و درخواست موفقیت آمیز باشد.

ویزای L-1 با این منظور طراحی شده است که به یک شرکت اجازه بدهد در خارج فعالیت کند و شعبه‌ای نیز در آمریکا داشته باشد و دو نفر از کارمندان اصلی خود را به آمریکا بفرستد تا شرکت را مدیریت کنند. این دو کارمند مأمور، در صورتی که واجد شرایط باشند، می توانند ویزای L-1 دریافت کنند. شرکت مادر خارجی باید حداقل ۵۱ درصد از شعبه آمریکایی خود را داشته باشد. این شعبه می تواند در آمریکا “تشکیل شود” یا یک شرکت تجاری آمریکایی باشد که توسط شرکت مادر خارجی خریداری شده باشد. اگر کلیه شرایط اصلی موجود باشد، دو کارمند از شرکت مادر می توانند به ایالات متحده آمریکا بیایند تا شعبه فرعی را برای مدت ۷ سال مدیریت کنند. با برنامه‌ریزی صحیح – و در صورتی که این شرکت در کار خود موفق باشد – شعبه آمریکایی شرکت مادر می تواند به منبع گرین کارت برای نماینده اجرایی و یا مدیر آن تبدیل شود.

همسر و فرزندان کارمند L-1 نیز می‌توانند در ایالات متحده اقامت داشته باشند و اساسا از همان مزایا به عنوان دارنده اصلی ویزا بهره‌مند شوند. فرزندان کارمند L-1 می توانند در ایالات متحده تحصیل کنند و از مزایای تحصیلی مربوط به اقامت در آمریکا برخوردار شوند. همسر کارمند L-1 نیز می تواند مجوز استخدام بگیرد و به استخدام هر کارفرمایی در ایالات متحده درآید.

برای احراز شرایط ویزا، کارمند L-1 باید در شرکت مادر در سمت مدیریتی یا اجرایی کار کرده باشد یا باید دانش تخصصی یا توان انجام نوع خاصی از کار لازم برای شعبه آمریکایی جدید شرکت را داشته باشد. یک شرط لازم دیگر این است که کارمند L-1 – یا  مامور انتقالی – باید حداقل یک سال از سه سال آخر قبل از اعزام به ایالات متحده  برای شرکت مادر کار کرده باشد، و کارمند مورد نظر نیز باید برای کار کردن برای شعبه فرعی شرکت در سمتی مرتبط با نقش قبلی اش در شرکت مادر اعزام شود.

حداکثر مدت اقامت طبق ویزای L-1 به این بستگی دارد که آیا کارمند اعزامی به ایالات متحده در سمت اجرایی/مدیریتی طبقه بندی شود یا دارای دانش خاصی است. اگر متقاضی یک کارمند اجرائی/مدیریتی باشد، L-1 حداکثر مدت اقامت برای وی ۷ سال خواهد بود. اگر متقاضی در سمت غیرمدیریتی/اجرایی قرار دارد اما دارای دانش تخصصی باشد مدت ویزای وی به ۵ سال محدود می شود.

مدت ویزا همچنین بستگی به نوع شرکت دارد. چنانچه شعبه آمریکایی شرکت جدیدالتاسیس باشد وضعیت کارمند L-1 برای مدت اولیه ۳ سال تایید می شود. اگر شعبه آمریکایی شرکت “نقطه شروع” باشد، وضعیت L-1 ابتدا برای مدت یک سال تایید می شود. در پایان یک سال، شما باید به کمک وکیل به دولت آمریکا نشان دهید که یک طرح تجاری را اجرا کرده اید و هنگام درخواست ویزا نیز باید آنرا ارایه کنید. اگر این کار را نکنید، ویزای L-1 شما همراه با اقامت قانونی شما در ایالات متحده پایان می یابد.

مزایا:

اگر گرین کارت هدف شما است و اگر نخواهید یا نتوانید سرمایه گذاری لازم طبق برنامه EB-5 را انجام دهید، برنامه L-1 قطعاً یک جایگزین مناسب است. L-1 برای یک مدیر اجرایی یا مالک شرکت خارجی که مایل است یک شعبه فرعی در آمریکا افتتاح کند و یک کارمند کلیدی اجرایی/مدیریتی خود را برای دایر کردن و مدیریت کردن شعبه فرعی مامور نماید، مناسب است.

معایب:

همانطور که همواره به موکلین خود در زمینه L-1 گفته ام، ویزا کاملا بر اساس موفقیت یا موفقیت بالقوه شعبه شرکت در آمریکا داده و یا تمدید می شود. اگر شرکت شما آنچنانکه پیش بینی می شود عمل نکند، L-1 ممکن است، همراه با هر گونه امکان بالقوه ای برای گرین کارت، از دست برود.

نتیجه:

اگر مایل نیستید اقامت قانونی شما به موفقیت‌آمیز بودن تجارت شما بستگی داشته باشد، احتمالا باید راه دیگری را انتخاب کنید.

1.415.398.4504+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *